Dlaczego definicja eksportu jest ważna dla firm?

Coraz więcej firm z Polski decyduje się na ekspansję zagraniczną. Wobec tego eksport odgrywa ważne znaczenie dla tych firm, które chcą poszerzyć horyzonty swojej działalności. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia dynamiki rozwoju tych przedsiębiorstw. Pod pojęciem eksportu rozumiemy wywóz za granicę towarów, które zostały wytworzone w danym kraju. Oczywiście warto także zdawać sobie sprawę, że przeciwieństwem eksportu jest importu, czyli wwóz towarów do naszego kraju, które zostały wytworzone w innym państwie.