Różne formy kolportażu ulotek w Gdańsku

Różne formy kolportażu ulotek w Gdańsku

Jakie formy kolportażu ulotek w Gdańsku i nie tylko, są obecnie spotykane? Które z nich są najpopularniejsze?


Kolportaż ulotek - rodzaje

Warto wiedzieć, że kolportaż ulotek gdańsk http://post-serwis.pl/zasieg/pomorskie/ można podzielić na kolportaż adresowy i bezadresowy. Do tego dolicza się również kolportaż ulotek w Gdańsku selektywny oraz poprzez hostessy na targach, jak również roznoszenie ulotek na ulicy. Rozróżnia się również dystrybucję ulotek za wycieraczki samochodów. Również plakatowanie na ulicy zaliczane jest do swoistego roznoszenia ulotek reklamowych.