Rozwijanie własnego umysłu – warto w to wejść

Rozwijanie własnego umysłu – warto w to wejść

Nasz umysł jest w zasadzie niezgłębiony, dlatego jego odrywanie powinno nieść nam radość i dawać satysfakcję.


Uważność – to dzięki niej poznajesz siebie

Im lepiej poznajesz siebie, im częściej trenujesz uważność, tym lepsze masz samopoczucie i tym większą radość czerpiesz z życia. W treningu uważności zwraca się uwagę także na wyeliminowanie negatywnych uczuć, które dominują nad człowiekiem.


Uważność pozwoli zacząć na nowo

Dla wielu tego typu kursy medytacyjne oznaczają zupełnie nowy początek – świeży start i świeży umysł.